admin, Autor w serwisie Twoja Uroda

 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest firma Salon Kosmetyczny Twoja Uroda , z siedzibą w Gubinie przy ul. M. Konopnickiej 1,

2. Konkurs prowadzony jest w celu promocji fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook – „TwojaUroda”.

3. Konkurs ma charakter regionalny ( województwo lubuskie) i rozpoczyna się 09-10-2020 i trwa do 19-10-2020 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

5. Konkurs będzie prowadzony na fanpage’u Organizatora.

6. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba pełnoletnia , która wypełni zadania odpowiedzi na profilu TwojaUroda

7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy organizującej konkurs.

8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

§ 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

1. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Zaakceptować niniejszy regulamin – polubienie funpage Twojauroda jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

  1. Polubić nasz Funpage – nie post
  2. Zacząć obserwować funpage klikając w obserwuj na funpage
  3. Napisać w komentarzu pod postem, jaki zabieg kosmetyczny jest Twoim ulubionym

5. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, które uzna za niestosowne lub niewpisujące się w konwencję Konkursu.

§ 3 NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

1. 3 wybrane przez organizatora osoby otrzymają po 1ym Voucherze VIP na zabieg mezotarapii igłowej na twasz, szyję i dekolt

2. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora ma następujące uprawnienia:

a. Komisja Konkursowa wybiera Zwycięzców Konkursu,  jak również stwierdza ważność wyników Konkursu oraz dba o proces pozyskiwania danych niezbędnych do przekazania nagród Zwycięzcom oraz terminów ich dostarczenia.

b. Zadania Komisji Konkursowej określone w niniejszym ustępie będą wykonywane zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Konkursu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności.

c. Każdy Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w czasie trwania Konkursu.

3. O wynikach konkursu Organizator poinformuje w poście na fanpage’u, maksymalnie do 3 dni po zakończeniu konkursu.

4. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik jest zobowiązany wysłać w prywatnej wiadomości na fanpage’u adres do wysyłki nagrody. Powinien to uczynić nie później niż dwa tygodnie po ogłoszeniu wyników.

§ 4 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na fanpage’u Organizatora, w zakładce „Notatki”.

§ 5 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09-10-2020 . Wszystkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem podlegają Kodeksowi Cywilnemu. 

POCZUJ
UGLĘ SZCZĘŚCIE WOLNOŚĆ
POCZUJ RADOŚĆ

POCZUJ
SATYSFAKCJE SWOBODĘ ULGĘ
CIESZ SIĘ ŻYCIEM

ODNAJDŹ
SPOKÓJ ULGĘ RELAKS
ODPRĘŻ SIĘ

POCZUJ
SPOKÓJ RELAKS NATURALNOŚĆ
ZREGENERUJ SIĘ

ODNAJDŹ
SATYSFAKCJE MŁODOŚĆ SPRĘŻYSTOŚĆ
CIESZ SIĘ SOBĄ