Regulamin Konkursu "Dobrze się kłamie" - Twoja Uroda

 1. Konkurs trwa od dnia publikacji posta na Facebooku do dnia 28 stycznia 2023 roku do godziny 15:00.
 2. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić i zaobserwować strony: https://www.facebook.com/twojaurodaspa/ oraz ttps://www.facebook.com/permanntnyzielonagora/ lub Www.instagram.com/twojaurodapermanentny oraz http://Www.instagram.com/twojaurodaspa
 3. Nagrodą w konkursie jest dwa bilety na spektakl “Dobrze się kłamie” o łącznej wartości 300 złotych (miejsca obok siebie nr 20 i 21 w 6 rzędzie) w Filharmonii Zielonogórskiej, który odbędzie się 29 stycznia 2023 roku o godzinie 16:00.
 4. Zwycięzca zostanie wybrany losowo spośród osób, które spełnią warunki udziału w konkursie i zostanie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/twojaurodaspa/ oraz https://www.facebook.com/permanntnyzielonagora oraz Www.instagram.com/twojaurodapermanentny oraz http://Www.instagram.com/twojaurodaspa w sobotę 28-01-20232 około godziny 17:30.
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu lub jego odwołania w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.
 7. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu.
 8. Organizatorem konkursu jest Salon Kosmetyczny Twoja Uroda, Marzena Magier-Kal.
 9. Bilety nie mogą być zamienione na inne spektakle ani na gotówkę.
 10. Przyznanie nagrody jest ostateczne i nieodwołalne.
 11. Nagroda – bilety zostaną przesłane w formie elektronicznej do zwycięzcy (mailem lub Messengerem).
 12. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem publicznego ww funpage oragnizatora lub/i wiadomości prywatnej na Facebooku. W przypadku braku kontaktu z zwycięzcą w ciągu 48 godzin od momentu ogłoszenia wyniku, nagroda przepada i zostanie przyznana innej osobie.
 13. Wszelkie koszty związane z odbiorami nagrody, ponosi zwycięzca.
 14. Wykonanie zadania konkursowego jest możliwe tylko i wyłącznie na oficjalnych stronach organizatora.
 15. Konkurs jest prowadzony zgodnie z wytycznymi Facebooka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w trakcie trwania konkursu, na skutek działań Facebooka.
 16. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych salonu kosmetycznego.
 17. Zwycięzca wyraża zgodę na opublikowanie swojego nicka ( używanego na facebooku) na facebooku na stronie Facebookowej organizatora.
 18. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu, prosimy o kontakt z organizatorem.
 19. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie https://www.twojaurodaspa.pl
 20. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia wygranej w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie trwania konkursu.